Форма входу


Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всего ответов: 122

Пошук

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Каталог матеріалів 
Головна » Файли » Мої файли

Звіт про методичну роботу
14.12.2015, 18:07

  У системі методичної роботи Олександрівського РЦДЮТ як комплексного позашкільного навчального закладу та координаційно-методичного центру позашкільної освіти району особливе значення відводиться інформаційно-методичному та науково-методичному аспектам. Ефективність заходів забезпечується систематизованою роботою щодо підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогічних працівників. Вона не лише визначає темпи впровадження інновацій і перспективного педагогічного досвіду, а й сприяє створенню авторських методик творчого розвитку підростаючого покоління, забезпечує реалізацію ідей гуманістичного виховання.

  З метою підвищення рівня соціально-психологічної, інформаційно-комунікативної, профільної компетентності педагогів у закладі передбачено

вдосконалення роботи профільних методоб’єднань щодо навчання й організації самоосвітньої та професійно-творчої діяльності педагогів, узагальнення педагогічного досвіду, упровадження сучасної портфоліотехнології в систему атестаційної роботи закладу.

  Методична робота в Олександрівському районному центрі дитячої та юнацької творчості побудована на принципі системності колективної та індивідуальної діяльності педагогів над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки та професійної майстерності. Для успішної реалізації методичної роботи визначено мету, поставлено завдання, обрано відповідні форми роботи.

  У 2014-2015р. педагогічний колектив закладу продовжив працювати над проблемою  «Розвиток творчих здібностей вихованців, як умова формування талановитої особистості». На засіданнях методичного об'єднання відбувалося висвітлення теоретичних методичних проблем, інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогів області  давались методичні рекомендації для керівників гуртків. Робота  методичного об’єднання показала, що є ще цілий ряд не вирішених теоретичних та практичних завдань, які необхідно вирішувати в наступному навчальному році: організація навчально-виховного процесу в умовах сільських шкіл; організація науково-дослідницької роботи.

  Координувала роботу методичних формувань методична рада закладу.

На засіданнях методичної ради розглядалися питання щодо розвитку професійної компетентності керівника гуртка як провідну умову забезпечення якісної освіти в закладі, організації процесу планування ефективної діяльності позашкільного навчального закладу.

  Діяльність РЦДЮТ спрямована на створення виховного простору для дітей та молоді в селищі та районі, стимулювання розвитку природних нахилів та творчих здібностей  вихованців.

 Головна мета роботи Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості — розвиток життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення та створення умов для самореалізації вихованців.

  Професійний розвиток педагогів відіграє важливу роль у процесі становлення та розвитку виховного простору району, реформуванні освіти її адаптації до вимог міжнародного та європейського освітнього простору в цілому.

 Допомогти розв'язати ці й багато інших проблем покликана система методичної роботи, яка дає змогу педагогу бути в курсі новітніх технологій виховної роботи, оволодівати різними методами, сприяє раціоналізації праці.

  Олександрівський РЦДЮТ  виконує роль координаційно – методичного центру з розвитку художньо-естетичної та декоративно – прикладної творчості учнівської молоді та педагогів району. Центр будує свою роботу у направленні громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, удосконалення педагогічної майстерності керівників гуртків, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

  Методична робота Олександрівського РЦДЮТ спрямована на підвищення рівня науково-теоретичної, загальнокультурної, психолого-педагогічної та професійної підготовки педагогічних працівників та має певну структуру, до якої входять: педагогічна і методична рада, методична та соціально-психологічна служба, методичні об’єднання,школи педагогічної майстерності та молодого педагога.

  Завдання методичної служби позашкільного навчального закладу:

• науково-методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих здібностей вихованців закладу:

- вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я вихованців; набуття ними життєвого досвіду, умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- створення умов для розвитку вихованців та їх участі у творчих, інтелектуальних, спортивних конкурсах і змаганнях;

• науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-педагогічних систем;

- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;

- впровадження новітніх педагогічних технологій, кращого педагогічного досвіду;

- підготовка навчально-методичних матеріалів;

- проведення науково-методичних заходів;

- консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної діяльності;

• науково-методичне забезпечення процесу безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

- створення умов для професійного розвитку педагогів;

- залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення науково- та навчально-методичних матеріалів;

- забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної майстерності, конференціях, семінарах, майстер-класах.

  Методичною службою Олександрівського РЦДЮТ розроблені методичні рекомендації для педагогів:

- Вимоги до оформлення плану-конспекту;

- Сучасні педагогічні технології в навчанні;

- Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога;

- Робота над індивідуальною науково-методичною проблемою;

- Критерії оцінювання результатів самоосвіти;

- Основні вимоги до оформлення методичної розробки;

- Методика контролю знань, умінь та навичок гуртківців;

- Індивідуальний підхід до вихованців;

- Як навчитися самоаналізу заняття;

- Методика організації самостійної роботи вихованців;

- Робота з батьками. Батьківські збори в гуртку;

- Сучасне заняття: як зробити його якісним та творчим;

- Частиною гуманної педагогіки є посмішка;

- Методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

- Професійна компетентність – запорука якості навчально-виховного процесу;

- Психологічні аспекти взаємовідносин педагог-гуртківець та їх вплив на якість виховного процесу;

- Використання творчого потенціалу керівника в індивідуальній підготовці гуртківців.

для  батьків:

- Як себе поводити з дитиною, у якої виникли проблеми;

- Як вихвати в дитини чуйність;

- Конфліктам – ні!;

- Підвищуємо самооцінку дитини;

- Діти-індиго;

- Обдарована дитина;

- Проблеми спілкування в сім’ї;

- Профілактика жорстокої та агресивної поведінки в сімейному колі;

- Формування культури здоров’я дитини у сім’ї;

- Профілактика депресивного і суїцидального стану підлітків;

- Педагогічна культура батьків.

    Аналіз  роботи  школи  педагогічної  майстерності

  Методична робота в закладі  здійснювалася згідно законів України "Про освіту", "Про позашкільну освіту ", Конституції України, положень „Про науково-методичну роботу в центрі позашкільної роботи", Статуту навчального закладу та основних нормативних документів та розпорядчих актів МОН України з питань організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в позашкільних закладах.

  Методична робота  направлена на модернізацію системи творчого підходу до праці, реалізацію удосконалення змісту, форм та методів навчання і виховання, розвитку педагогічної та професійної майстерності, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, інформаційного забезпечення педагогів з проблеми освіти, навчання, педагогіки, психології.

 З 2012-2013н.р. колектив працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей вихованців, як умова формування талановитої особистості»

  Головне зусилля було зосереджено на надання дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої майстерності, застосування інтерактивних технологій, створенню творчої атмосфери, яка б сприяла втіленню інновацій, спрямованих на розвиток творчої особистості вихованця. 

  Продовжив функціонувати методичний кабінет, який відповідає вимогам до нього. Поповнено матеріали про участь закладу в районних та обласних заходах, конкурсах, папка роботи методичного об’єднання. Стенди постійно оновлювалися та поповнювалися новими методичними матеріалами.

 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі працювала методична рада, до складу якої входили:  директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, методист, психолог,культорганізатор, керівники методичних об’єднань.

На засіданнях методичної ради обговорювалися такі  актуальні питання:

 - вивчення та  впровадження у практику роботи закладу досягнень психології, педагогіки, кращого педагогічного досвіду;

 - оволодіння інноваційними технологіями, найдосконалішими методиками, формами та принципами навчання і виховання гуртківців;

-  розробка рекомендацій щодо підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу;

- уміння педагогічного колективу працювати зі здібними та обдарованими дітьми.

 Методичною радою закладу  здійснювався аналіз матеріалів,організація і підготовка таких заходів:

- Круглий стіл «Діяльність педколективу в контексті реалізації науково-методичної проблеми закладу»

    -  Конференція «Успішність вихованця = якості роботи педагога»

У системі науково-методичної роботи відповідно до її структури було організовано роботу  методичних об’єднань керівників гуртків:

 декоративно-ужиткового напрямку   ( голова Русецька І.В.);

 художньо-естетичного напрямку       ( голова Соколовська С.М.);

 гуртків вокального напрямку              ( голова Халецька Л.І.);

 гуманітарного напрямку                      ( голова Москаленко І.М.);

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки , фахової майстерності керівника гуртка, методики проведення заняття. Засідання методичних об’єднань були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися питання психолого - педагогічного , методичного спрямування та організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогів та покращення якості навчальних досягнень.

Керівники гуртків вивчали методичну та наукову літературу по проблемі закладу, створені відеозаписи проведених відкритих занять та виховних заходів із застосуванням сучасних форм і методів розвитку дитячої творчості, розроблені і проведені  заняття з використанням інтерактивних технологій навчання. На засіданнях вивчалася система роботи керівників гуртків, відбувалося ознайомлення з новими прийомами роботи з педагогічним колективом та вихованцями, впроваджувався передовий педагогічний досвід.

Для реалізації та пропаганди нових підходів до навчально-виховної діяльності були проведені різноманітні  методичні заходи:                                                       

-       День методичної   роботи , присвячений річниці з дня народження      В.О. Сухомлинського

-       Тренінг «Моя самооцінка»  

-         Семінар - кругозір «Моделі навчання»

-         Тест «Рівень діловитості»

-         Вернісаж думок «Від самопізнання до самовдосконалення»

-         Семінар «Життя  нескінченне пізнання»

-       Створення методичних карток участі педагогів у підвищенні науково– теоретичного рівня та професіоналізму

-       Огляд літератури «Хвилями океану педагогічних новинок»

-       Випуск психологічного бюлетеня «Озвучення почуттів, розрядка негативних проявів»

-               Тренінг «На порядку денному – здоров’я»

-               Тренінг «Я – очима інших»

-       Подорож по діагностичній карті підвищення методичного рівня керівників гуртків

-       Соціальне опитування «Кращий педагог року»

-       Тестування «Загальна оцінка психологічного клімату вашого колективу»

-       Інтелектуальна гра «Термінологічна розминка»

-       Методичний аукціон «Знай, вивчай, впроваджуй»

- Рефлексивний аналіз «Моя злість»

-       Інтелектуальний марафон «Педагогічне ноу-хау в самоосвітній діяльності»

-       Тренінг «Ароматерапія»

-       Тест «Оцінювання професійної діяльності педагогів»

-       Виготовлення пам’ятки для педагогів «Сучасне заняття: як зробити його якісним і творчим»

-         Виготовлення пам’ятки «Батькам та педагогам про превенцію наркоманії серед молоді»

-         Тест «Чи самокритичні Ви?»  

-         Тренінг із красномовства «Малюнок душі»

-         Методичний калейдоскоп

-         «Роль стимулювання навчальної діяльності для розвитку творчої особистості» - педагогічні читання

-         Диспут «Ксенофобія в нашому суспільстві»

-         Виготовлення пам’ятки для батьків «Як запобігти агресивності»

-       Педагогічне шоу « Самоосвіта +»

-       Концепція гуманної педагогіки Ш.Амонашвілі в педагогічний процес РЦДЮТ

-       Випуск психологічного бюлетеня «Ксенофобія в нашому суспільстві»                                                                                                                                -               Усний журнал « Освітні системи світу»

-               Конференція «Успішність вихованця = якості роботи педагога»

-               Тест-профілактика емоційного збудження

-       Презентація роботи молодих фахівців « Мій перший крок до зірок»

-       Тест-опитування «Чи завжди ви можете знайти відповіді на запитання дитини?»

-       Тренінгові заняття « Здорові діти-здорова нація»

-       Участь у районному тижні молодого вчителя 

-       Круглий стіл « Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей та молоді –пріоритет позашкільного навчального закладу»

-       Поради батькам « Гіперактивні діти»

-       Круглий стіл «Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи та планування методичної роботи на 2014-20145н.р.»

-       Диспут « Насильство в школі та сім’ї»

  Під час проведення цих заходів, керівники гуртків ділилися досвідом своєї роботи, пропонували нові підходи до розвитку творчості вихованців шляхом використання  інтерактивних технологій.

  Постійно проводилися семінари-практикуми по веденню  журналів гурткової роботи, інструктивно-методичні наради для керівників гуртків, що атестуються; надавалася методична допомога молодим спеціалістам;  вивчено досвід роботи керівників гуртків:

- - Халецької Л.І., керівника народного художнього фольклорного колективу «Джерельце»- «Використання народних ігор та забавлянок на заняттях фольклорного колективу»;

- Волошиної М.Ф., керівника гуртка «Географічне краєзнавство»-«Краєзнавча робота,як елемент виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота  та достойного громадянина  України»

  Протягом атестаційного періоду цими керівниками гуртків були дооформлені папки індивідуального творчого зростання, в яких зібрано матеріали з досвіду роботи над самоосвітньою темою, розробки занять та виховних заходів, зразки дидактичних матеріалів. Керівники, що атестувалися провели ряд відкритих занять та виховних заходів. Під час їх проведення продемонстровано ефективні форми й методи роботи на занятті, впроваджувалися елементи інноваційних технологій, сучасні прийоми розвитку творчих здібностей вихованців.

 Атестація показала, що всі керівники гуртків підвищили або підтвердили рівень педагогічної майстерності. Вони систематично підвищують свій фаховий та методичний рівень, застосовують сучасні форми і методи роботи, прагнуть до самовдосконалення, постійно в пошуку нових педагогічних ідей.

  Результативно працювала атестаційна комісія закладу. У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи педагогів шляхом відвідування занять, співбесід, анкетування вихованців, батьків, колег.

 Презентації творчого звіту педагогів, які атестувалися проходили  на належному рівні. , на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу, колеги, члени  атестаційної комісії відділу освіти.

  Досвід досвідчених педагогів заслуговує на узагальнення та застосування в педагогічній практиці.

  Однією з форм методичної роботи є робота з молодими керівниками гуртків, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих педагогів створено «Школу молодого керівника гуртка», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами на занятті, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Наставництво, проведення тижня молодого керівника гуртка також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменше хворобливим. Навчання з молодими педагогами проводилось згідно плану роботи «Школи молодого керівника гуртка». Результатом роботи є перемога молодого спеціаліста Ю.М.Скічко у районному конкурсі молодих педагогів «Шанс» та перемога і здобуття титулу «Міс освітянка» на обласному конкурсі молодих спеціалістів, який проходив у місті Києві.

 Велика увага в закладі приділялася виявленню, розвитку та підтримці обдарованих і талановитих дітей. Згідно комплексної районної програми "Обдаровані діти", складено картки обдарованих вихованців закладу.

 Постійно організовуються районні конкурси та фестивалі дитячої творчості: «Найрозумніший», «Учень року», інтелектуальні ігри, зліт дитячих організацій «Листопадові сходинки», сесії парламенту дітей, районні заходи, приурочені  перемозі у Великій Вітчизняній війні.

 Результатом творчої та плідної роботи педагогічного колективу є перемоги            вихованців у обласних та республіканських конкурсах.

  Усі події в нашому закладі мають навчальний характер. Керівники гуртків навчаються на заняттях гуртків у своїх колег, нарадах, бесідах з адміністрацією, інструктивно-методичних нарадах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, у процесі спільного планування, роботи з документами, спілкування з дітьми.

  Характер взаємин, рівень відкритості й спільно прийняте правило допомагати один одному, поважати, підтримувати й співчувати один одному – усе це відіграє важливу роль як у становленні колективу, так і в діяльності окремого керівника гуртка.

  Адміністрація закладу спрямовує свою роботу на  створення для керівників гуртків, так само як і для вихованців, широких і різноманітних підстав для самовдосконалення, підвищення свого професійного статусу.

 Тож у процесі організації роботи школи педагогічної майстерності для підсилення мотивації, врахування індивідуальних особливостей педагога, використовуємо різні форми, методи та підходи:

·         постійний режим консультування;

·         проблемно-ситуаційне навчання;

·         активно-ігрові методи навчання;

·         навчання у формі практикуму;

·         проблемні семінари.

Відкриті заняття:

·   фестиваль педагогічних ідей;

·   ярмарок педагогічної творчості

Школа молодого

керівника гуртка:

·   педагогічна майстерня;

·   панорама методичних знань, умінь і навичок

Виставки педагогічної творчості:

·   панорама методичних знахідок;

·   педагогічний вернісаж  

Творчі звіти керівників гуртків:

·   презентація творчої майстерні педагога;

·   педагогічне портфоліо  творчого керівника

Вивчення інноваційних методик, які впроваджують керівники гуртків нашої області та  інших областей

Самоосвіта керівника гуртка

Педагогічні читання:

·   педагогічні роздуми;

·   педагогічні діалоги

Такі форми роботи забезпечують найактивнішу участь керівників гуртків, взаємний обмін досвідом та використання групової взаємодії. Під час таких методичних заходів педагоги вчаться бути демократичними, активно спілкуватися з іншими, критично мислити, приймати продумані рішення.

Вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду

Вивчався   педагогічний досвід Халецької Л.І., керівника народного художнього фольклорного колективу «Джерельце».

Фольклор, як результат духовної праці багатьох віків, є надзвичайно цінним культурним надбанням українського народу: пронизаний гуманними і свободолюбними ідеями, він розвиває і підносить все, що є доброго і гарного в людській душі, плекає почуття краси, піддержує національну свідомість та історичну традицію.

Картка обліку передового педагогічного досвіду

1.  Прізвище, ім’я,  по батькові: Любов Іванівна Халецька

2. Освіта: середня спеціальна, закінчила Олександрійське культосвітнє училище, 1989р.

3. Фах за дипломом: хормейстер

4. Педагогічний стаж: 13 років

5. Кваліфікаційна  категорія: 10 розряд

6. Тема досвіду: «Використання народних ігор та забавлянок на заняттях фольклорного колективу».

7. Вид досвіду: досвід Халецької Л.І. з питання «Використання народних ігор та забавлянок на заняттях фольклорного колективу» є раціоналізаторський за інноваційним потенціалом, оскільки базується на використанні існуючих методик, технологій навчання і особистісних якостей педагога.

8. Новизна досвіду:

новизна досвіду полягає у зміні традиційних підходів до проведення занять, що відкриває простір для розвитку творчих здібностей особистості дитини.

9.Теоретична  основа досвіду: на необхідність використання різноманітних ігор у вихованні здавна звертали увагу видатні вчені, педагоги: Ян Амос Коменський, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський.

Про окремі аспекти рухливих ігор у вихованні дітей говориться у працях Вільчковського Е.С., Воробей Г.В., Мудрика С.Б., Цьося А.В..

Наукові дослідження Вільчковського Е.С. засвідчують вплив рухливих ігор на підготовленість дітей до навчання у школі.

Г.В. Воробей, Мудрик С.Б. розкривають вплив ігор на гарт, як діалектичну єдність фізичної та духовної стійкості молодших школярів.

Цьось А.В. звертає увагу на необхідність застосування народних ігор у навчально-виховному процесі молодших школярів.

10. Короткий зміст досвіду:

Мета досвіду - постійне використання малих поетичних жанрів фольклору під час занять в фольклорному колективі  сприятиме збагаченню українського мовлення дітей чудовими народними зразками, образними виразами, перлинами народної мудрості.

Усна народна творчість є невичерпним джерелом виховання і навчання підростаючого покоління. У ній відбивається життя народу, його історія, мова, мораль, народна мудрість. Серед величезного багатства усної народної творчості в роботі з дітьми молодшого та середнього віку Любов Іванівна використовує колисанки, забавлянки, пестушки, потішки, небилиці, заклички, примовки, голосилки, мовчанки, лічилки, прислів'я, загадки, дражнилки, мирилки, які впливають на розвиток уваги і зосередженості. Вони побудовані «ланцюжком» у розмовній, діалогічній, дотепній формі: «Прослужив я в пана рік», «Задумала бабусенька», «Ой, загадав комарик».

Близькі до забавлянок народні заклички, примовки. Заклички походять від слова закликати — звати, просити, запрошувати; примовки - примовляти, приговорювати.Вони спрямовані до явищ природи: сонця, дощу, вітру. Це короткі, здебільшого віршовані звертання до тварин, птахів, комах, наслідування пташиних голосів. Форми використання забавлянок, закличок, примовок, пісень різноманітні. Народні забавлянки керівник використовує в таких формах: розігрування їх змісту, інсценування та драматизація, заучування, прослуховування в записах.

Поряд із забавлянками педагог використовує народні ігри, які присутні майже в усіх обрядах репертуару колективу. На думку Любов Іванівни національні ігри сприяють формуванню у підростаючого покоління цілого ряду важливих якостей, що є складниками народної духовності. Це, зокрема, такі, як національна психологія, характер, свідомість і самосвідомість, спосіб мислення, світогляд. З плином часу,  рухливі ігри зберегли своє національне обличчя, в них пульсує коріння народних обрядів та звичаїв, і тим самим вони служать справі виховання у молодого покоління любові до свого народу, краю, збереженню і відновленню історичної пам‘яті. Ці ігри відображають світогляд народу, його морально-етичні й естетичні принципи, багатовіковий досвід виховання підростаючого покоління. що ігри необхідні для вирішення оздоровчих, навчальних і виховних завдань.

Використовуючи народні ігри педагог дотримується необхідних умов- гра повинна розвивати здоров’я, або бути відпочинком для розуму. Любов Іванівна застосовує методику розроблену Яном Амосом Коменським. Насамперед, у ній передбачені такі вимоги:

- гра повинна вирішувати певне завдання;

- у проведенні ігор варто дотримуватись систематичності та послідовності;

- організаційна діяльність педагогів  повинна бути спрямована на підвищення активності і самостійності учасників гри.

Педагог вважає, що народні ігри допомагають дитині розширювати та поглиблювати свої уявлення про навколишню дійсність. Виконуючи різні ролі, зображуючи різноманітні дії, діти на практиці використовують свої знання про поведінку тварин, птахів та комах, про явища природи.Народні ігри образні, в кожній із них відбивається якась подія, випадок, близький за своїм змістом дитині.

Специфікою народних ігор є їх динамічність, у них обов'язково міститься ігрова дія, що спонукає дитину до активності: чи то до простого наслідування дій за текстом гри, чи то до виконання комплексу дій у хороводі. Вони відзначаються духовністю, теплотою, добротою, відвертістю взаємовідносин.Не можна переоцінити значення народних ігор і в розвитку мовлення дітей, у збагаченні їхнього словника образними словами.

Тож діяльність керівника фольклорного колективу спрямована на відродження забутих ігор, пісень, обрядів. Цьому сприяють пошукові експедиції, організовані педагогом. Любов Іванівна вважає, що для того щоб твори усної народної творчості завжди були постійними помічниками, їх потрібно збирати, групувати за темами.

Актуальність досвіду обумовлюється  пріоритетністю уваги педагога до народних надбань, яка реалізується  через добір сучасних технологій, методик навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, забезпечують позитивний результат навчальної діяльності та активізують професійну діяльність педагога, оновлюють навчально-виховний процес на заняттях народного художнього фольклорного колективу.

Досвід має практичну значимість, оскільки його зміст щодо побудови вивчення народних ігор та забавлянок є доступним для використання вчителями, навчання відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

- Досвід вивчався методистом Н.В.Михалюк.

- Досвід узагальнено у формі добірки матеріалів.

11. Адреса досвіду: Олександрівський РЦДЮТ,вул. Леніна,89,смт Олександрівка, Олександрівського району, Кіровоградської області

12. Форми поширення досвіду.

Виступи на методичних об’єднаннях; на засіданнях творчих груп; участь у міських та обласних семінарах; обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях.

 13.  Очікувані результати.

-  підвищення мотивації навчання, активності в різних формах навчальної діяльності;

- виховання у молодого покоління любові до свого народу, краю, збереженню і відновленню історичної пам‘яті;

- розвиток творчих здібностей вихованців, здатності до самоосвіти;

 

14. Результативність досвіду спостерігається на основі участі вихованців  в обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях про що свідчать дані результати:

-  Гран – прі  за перемогу у Всеукраїнському заочному фестивалі дитячих народних пісень, ігор та розваг;

-  ІІ місце- номінація «Український автентичний фольклор» Всеукраїнського фестивалю «Червона рута»;

- І місце – номінація «Український автентичний фольклор» обласного етапу Всеукраїнського фестивалю «Червона рута»;

- І місце  Литвиненко Дарія  Всеукраїнський конкурс «Таланти багатодітної родини»;

- Диплом за участь в обласному святі фольклору «Невичерпні джерела».

  Вивчався досвід Волошиної М.Ф., керівника гуртка «Географічне краєзнавство» - «Краєзнавча робота,як елемент виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота  та достойного громадянина  України».

Картка обліку передового педагогічного досвіду

1.  Прізвище, ім’я,  по батькові: Волошина Марина Федорівна

2. Освіта: вища, закінчила КДПІ ім. О.С.Пушкіна, 1994р., КДПУ ім. Винниченка, 2006р.;

3. Фах за дипломом: вчитель історії та географії;

4. Педагогічний стаж: 18 років;

5. Кваліфікаційна  категорія: 9 розряд;

6. Тема досвіду: «Краєзнавча робота, як елемент виховання всебічно розвиненої творчої особистості, патріота  та достойного громадянина  України».                                                                                      

7. Вид досвіду: раціоналізаторський. Відзначається своєрідним стилем педагога в проектуванні педагогічного процесу на краєзнавчій основі . Використовуючи краєзнавчий принцип навчання, керівник гуртка пов’язує в єдине ціле процес навчання і виховання.

Педагог має педагогічні знахідки: тематичний план здійснення краєзнавчого підходу до викладання , плани-конспекти занять, практичних робіт, зібраний на екскурсіях і в туристичних походах краєзнавчий матеріал, результати учнівських та власних спостережень і досліджень (доповіді, реферати, творчі роботи, графіки, таблиці, діаграми, фотографії та ін.).

8. Новизна досвіду: Новизна досвіду полягає в інноваційному підході до використання краєзнавчого принципу навчання.

9.Теоретична  основа досвіду: творчий доробок таких науковців: І.Буринової, І. Верби, Ф.Заставного, О.Корннєєва, В.Серебрія, О.Стадника, інших.

10. Короткий зміст досвіду: В основі даного досвіду лежить краєзнавчий принцип у викладанні географічного краєзнавства відповідно до старого дидактичного правила «від відомого – до невідомого», «від близького – до далекого». Реалізація краєзнавчого підходу сприяє у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу з географічного краєзнавства, дозволяє створити умови для самореалізації особистості, а в майбутньому допоможе їй знайти себе в навколишньому середовищі. Сутність досвіду заключається в моделюванні педагогічного процесу таким чином, що місцевий краєзнавчий матеріал стає вихідним для формування географічних уявлень, понять і закономірностей. Великого значення надає дослідницькій роботі вихованців, яка сприяє організації спостережень за природними об’єктами, явищами і процесами,  за діяльністю людей свого краю.

Головна ідея досвіду – створення умов для активізації розумової діяльності дітей, пожвавлення процесу сприйняття на заняттях, розширення й поглиблення розуміння вихованцями навколишнього середовища, сприяння у формуванні конкретних умінь і навичок, підвищення внутрішньої мотивації до вивчення географічного краєзнавства.

Реалізація проблеми краєзнавчого навчання дає можливість апробувати нові педагогічні технології, використати цікаві форми навчання, розширює можливості міжпредметних зв’язків, дає грунт для організації дослідницької роботи. Впровадження методу проектів дає змогу педагогу  навчити вихованців вирішувати певні проблеми, взяті з реального життя, сприяє формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань та вмінь дітей; розвиває ініціативу, навички співробітництва, логічне мислення; виробляє вміння отримувати інформацію; розвиває навички самоосвіти.

Слід відмітити вміння керівника гуртка спрогнозувати можливий результат. Марині Федорівні вдається постійно урізноманітнювати форми і методи організації творчої  інтелектуальної діяльності  гуртківців.

 Педагог, працюючи над реалізацією методу проектів переорієнтовує навчально-виховну роботу дітей на пошукову, дослідницьку, творчого характеру, формуючи  в вихованців такі навички як: самостійне використання знань для виконання певного завдання, здатність комбінувати відомі методи, комп’ютерний підхід до проблеми, здатність прогнозувати й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

    Технологія досвіду має два напрямки:

-      навчальне краєзнавство, характер і зміст якого визначаються навчальною програмою;

-   краєзнавство, зміст якого формується відповідно до спрямованості системи виховної роботи закладу.

Зміст і характер краєзнавчої роботи , яку організовує вчитель, можна

систематизувати за діяльністю на пізнавальну, дослідницьку і практичну. Керівник гуртка починає від простого, пасивного спостерігання, пізнання навколишнього середовища до дослідницького, творчого пошуку. В кінцевому результаті працює над перетворенням, отриманих в процесі пошуку знань на стійкі переконання, а результати досліджень намагається використати для підготовки гуртківців до активного життя в суспільстві.

Модель технології краєзнавчого підходу педагога містить у собі такі складові:

- організація творчої праці вихованців на заняттях з використанням краєзнавчого матеріалу;

- створення навчально – методичного забезпечення для підготовки та організації проведення навчальних занять;

-    методичне забезпечення  роботи;

-  практична робота зі збору, систематизації і використання краєзнавчих матеріалів;

-      організація дослідницької роботи ..

11. Адреса досвіду: Олександрівський РЦДЮТ,вул. Леніна,89,смт Олександрівка, Олександрівського району, Кіровоградської області

12. Форми поширення досвіду.

Виступи на методичних об’єднаннях; на засіданнях творчих груп; участь у міських та обласних семінарах; обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях.

 13.  Очікувані результати.

-  підвищення мотивації навчання, активності в різних формах навчальної діяльності;

- виховання у молодого покоління любові до свого народу, краю, збереженню і відновленню історичної пам‘яті;

- розвиток творчих здібностей вихованців, здатності до самоосвіти;

14. Результативність досвіду спостерігається на основі участі вихованців  в обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, про що свідчать дані результати:

- І місце – у загальному заліку на ХІV обласному зльоті юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»;

- І місце – у творчих майстернях за напрямками краєзнавчих досліджень на ХІV обласному зльоті юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»;

- І місце – у конкурсній програмі на ХІV обласному зльоті юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»;

- ІІ місце – на дистанції «Туристсько – краєзнавчий маршрут» на ХІV обласному зльоті юних туристів – краєзнавців, активістів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків».

Інформаційній роботі в Олександрівському РЦДЮТ сприяє наявність діючого веб-сайту закладу (http://rcdut.at.ua). Сайт був створений у січні 2012 року. Його відвідувачам пропонуються такі рубрики: історія РЦДЮТ, методична робота, творчі об’єднання, відео, фотоальбом, контакти. Кожен відвідувач може висловити власну думку стосовно певної новини чи події, висвітленої на сайті, залишивши свій коментар. Також пропонується взяти участь в опитуванні з популярних питань сьогодення. Результати опитувань висвітлюються й обговорюються під час проведення ток-шоу чи інших виховних заходів в РЦДЮТ.

 Гуртки Олександрівського РЦДЮТ працюють за програмами рекомендованими Міністерством освіти України.

   Організація співпраці із соціальними інститутами є необхідною умовою Олександрівського РЦДЮТ для розширення позашкільного навчально-виховного середовища, спрямованого на творчий розвиток і соціалізацію особистості. Основними завданнями співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами є забезпечення наступності навчальних програм, створення умов для активного застосування набутих у школі знань у практичній творчій діяльності в позаурочний час, розширення організаційних форм масової роботи у сфері вільного часу дітей.

         Розширення співпраці з державними установами, науково-виробничими та громадськими організаціями передбачає реалізацію завдань

щодо екскурсійно-просвітницької роботи, забезпечення участі вихованців у

соціальних проектах.

 Активна співпраця проводиться з районною організацією ветеранів війни та праці, районною організацією профспілки працівників освіти і науки та ін.

З метою взаємодії та здійснення інформаційної і методичної функції,

координації дій, спрямованих на надання соціальної допомоги, запобігання

ранньому соціальному сирітству, бездоглядності та безпритульності,

профілактики проявів негативних явищ в молодіжному середовищі, а також

проведення профілактичної та інформаційно - просвітницької роботи з

неповнолітніми, молоддю, схильними до правопорушень, з числа сімей, які

опинилися в складних життєвих обставинах, та їхніми батьками, прийомними сім’ями вже не один рік РЦДЮТ співпрацює з Олександрівським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Організовуються та проводяться засідання круглих столів, консультування,

зустрічі з дітьми та молоддю, лекції, бесіди, анкетування.

Неодноразово в РЦДЮТ проводились різноманітні акції, відеолекторії, семінари та свята. Вже стало традицією щорічне проведення районного фестивалю -конкурсу учнівських агітбригад «За здоровий спосіб життя», екологічних агітбригад. До Міжнародного дня захисту прав дітей, Дня Конституції, Дня Незалежності України проводяться конкурси малюнку на асфальті «Я маю право на…», «Я малюю Україну», «В кожному малюнку – сонце» та ін.

Багато років тривають партнерські стосунки з районним центром зайнятості. Одним із пріоритетних напрямків діяльності центру зайнятості є профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. Разом з колективом РЦДЮТ щорічно проводяться акції «Випускник». На цих заходах учні шкіл району мають можливість ознайомитися з правилами вибору професії, можливими помилками при цьому, усвідомити власну активність самопізнання, як основу вибору професії та отримати інформацію  про навчальні заклади, умови вступу до них. В рамках акції проходять конкурси дитячого малюнку «Світ професій очима дітей», що мають на меті розширити уявлення про ринок праці, світ професій, шляхи їх набуття, можливості навчання та працевлаштування, а також формування психологічної готовності школярів до свідомого вибору професій.

Категорія: Мої файли | Додав: MrVoxa
Переглядів: 3101 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вгору
Створено за підтримки
MSerega Corporation